"Toleranţa etnică lanţ de aur?"

4 aprilie 2013

 

Organizaţia Studenţilor de la Studii Europene Iaşi a organizat o conferinţă despre toleranţa etnică, moment deosebit de important pe şcena culturală a oraşului Iaşi întrucât, au fost prezenţi reprezentanţi ai mai multor etnii din "oraşul celor şapte coline". Gazdele evenimentului au fost trei studente din cadrul Asociaţiei OSSEI: Elisabeta Antici, Maria Maxim şi Ema Axinia, acestea având un rol important în susţinerea concepţiilor despre toleranţă, dintr-un punct de vedere filosofic. Conferinţa a debutat cu discursul d-nei prof. dr. Doina Calistu, profesor de istorie la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Iaşi. Discursul doamnei profesor a fost etapizat, pe de o parte argumentând semnificaţia titlului activităţii "De ce toleranţă etnică?" şi "De ce lanţ de aur?" şi pe de altă parte reconstituind o pagină de istorie a poporului armean. Ulterior, d-ra Ştefana Agop, coordonator educaţional pe proiecte de tineret al U.A.R.- filiala Iaşi, a prezentat situaţia actuală a comunităţii armene din Iaşi, având ca punct de plecare promovarea culturii, tradiţiilor şi valorilor armeneşti prin intermediul activităţilor culturale. După discursurile celor două invitate, a avut loc o dezbatere pe tema aleasă, o dezbatere devenită de fapt paralelism multicultural şi multietnic, pornind de la privilegiile din trecutul istoric şi străbătând axa temporală în mod cronologic până în epoca contemporană. Astfel, această conferinţă a fost de fapt o regresiune în timp şi spaţiu, permiţându-ne să analizăm trecutul şi să-l metamorfozăm într-un viitor de succes la nivel multietnic. În cadrul conferinţei s-a remarcat printr-un discurs de o valoare incontestabilă, d-nul preşedinte al Asociaţiei ATRAG, Dumitru Lazăr, reprezentant al minorităţii basarabenilor din România. În cadrul conferinţei, d-nul prof. Ovidiu Gherasim a avut o intervenţie deosebită, punctând cele mai importante probleme ale societăţii contemporane: discriminarea şi toleranţa etnică. Un rol important în desfăşurarea şi organizarea acestui eveniment l-a avut domnul vicepreşedinte al Asociaţiei OSSEI, Robert Such, student în cadrul facultăţii de Ştiinţe Politice. Implicarea sa proactivă demonstrează faptul că oglinda culturală a societăţii ieşene este reprezentată de tinerii elevi şi studenţi.

Galerie poze