Cultura armeană şi specificul ei

21 mai 2015

Uniunea Armenilor din România – filila Iaşi, în parteneriat cu Şcoală "Ion Creangă" din Iaşi, a organizat activitatea "Cultură armeană şi specificul ei". Scopul activităţii a fost acela de promovare a culturii armene în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Impactul pe care aceast eveniment l-a avut i-a impresionat profund pe dascăli, fapt concretizat prin invitaţia comunităţii armene de a colabora alături de şcoala parteneră la Festivalul "Cant şi joc de pretutindeni".

Galerie poze