Festivalul Festudis

8 mai 2012

 

                      Îndemn la comunicare şi întărirea relaţiilor interetnice deoarece, cultura şi tradiţiile sunt o formă activă şi puternică de conservare a spiritului uman, într-o epocă dominată de superficialitate şi comercial. Într-un cadru festiv, cu public ales, etniile şi-au transmis mesajul sincretic astfel, lăsând publicul să descopere tradiţiile prin dans şi prin mişcările unduioase.   

Galerie poze