• acasa
  • articole
  • articol - Lansarea Revistei "Siamanto" nr. 3/ 2014

Lansarea Revistei "Siamanto" nr. 3/ 2014

16 aprilie 2014

                Am plăcerea de a vă semnala apariţia celui de al treilea număr al revistei Siamanto, rodul colaborării unui colectiv de profesori şi elevi strânşi în jurul Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi. Revista se adresează cititorilor care doresc să cunoască viaţa şi activitatea membrilor Uniunii Armenilor din România.

                Prima rubrică debutează cu o scurtă prezentare a comunităţii armene din Iaşi. Articolul ce dă contur acestui număr se intitulează "O pagină din istoria comunităţii armene", articol realizat de d-na prof. dr. Doina Calistru în colaborare cu d-nul prof. Aurel Rusu.

                Datele prezente în articolul anterior făceau referire la trecutul istoric al comunităţii armene. Dorind să realizăm o paralelă, am încercat prin demersul d-rei Patricia Bandalau să realizăm o trecere de la trecutul tulburător al comunităţii armene (aici putem menţiona Genocidul Armean ca fapt istoric), la perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor (lucruri ce rămân astăzi doar în conştiinţa armenilor contemporani). Cu ajutorul articolului "Frânturi de istorie dintr-o comunitate contemporană" am reuşit să realizăm o trecere lină de la trecut la prezent.

           Cel de al treilea articol reprezintă o provocare lansată celor care doresc să cunoască comunitatea armeană din oraşul Iaşi, dintr-o perspectivă culturală şi statistică. Articolul se intitulează "Comunitatea armeană la graniţa dintre trecut şi prezent, cultural şi statistic" şi este realizat sub atenta coordonare a domnului Dr. inf. ec. Alexandru-Mihnea Spiridonica. Prin prisma acestui fapt se evidenţiază valorile culturale prezente în realitate prin imaginea oamenilor de seama din diferite domenii (academic, tehnic, economic, medical, public, judiciar şi cultural). Într-o capitală a spiritului românesc, a te remarca din punct de vedere tradiţional, altfel decât modalitatea clasică de evidentiere, înseamnă să capeţi dimensiuni spaţio-temporare. Armenii, veniţi de pe meleagurile caucaziene, s-au aşezat la Iaşi în secolul al XIV-lea, aceştia fiind preocupaţi de viaţă socio-culturală, fapt dovedit de perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor până în epoca contemporană. Studiul tratează aspecte cu privire la istoria comunităţii armene din Iaşi dintr-o viziune statistică, ce surprinde reperele importante de analiză a acestei colectivităţi. Principalele paliere de analiză au fost cu privire la: încadrarea persoanei în funcţie de gen şi vârstă, metodă de influenţă a nivelului de studii asupra domeniului de activitate şi a venitului curent. Prezenta lucrare surprinde cu ajutorul graficelor realizate repoziţionarea comunităţii armene din punct de vedere numeric şi statistic. Pentru prima dată în cadrul comunităţii armene se realizează o centralizare a bazelor de date cu privire la datele personale ale fiecărui membru din comunitate în funcţie de următorii parametri: gen, vârstă, mediul de provenienţă, rezidenţă, nivelul de studii, domeniul de activitate, statutul social, venitul şi starea civilă a persoanei.

               Domnişoara Loredana Andreea Panduru, a dorit să surprindă cititorii printr-un articol considerat simbol al comunităţii armene, întrucât evidenţiază evoluţia acesteia de-a lungul anilor, la nivel istoric şi cultural, articolul fiind intitulat "Pe urmele istoriei milenare a comunităţii armene".

               Simbolul edificator al comunităţii armene din Iaşi este reprezentat de Biserica Armeană. Încă din cele mai vechi timpuri s-a demonstrat că Biserica Armeană constituie prima atestare documentară a oraşului Iaşi. Sub atenta coordonare a doamnei Magda-Florentina Petre, acest lucru a fost evidenţiat în articolul "Simbolul sacral cu puteri unificatoare".

De asemenea, când vorbim despre comunitatea armeană, facem trimitere la două componente şi anume tradiţiile şi obiceiurile. Am încercat să aducem în atenţia dumneavoastră aceste datini menţionate în articolul "Perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor în cadrul comunităţii armene", articol realizat de d-ra Patricia Bandalau.

            Ciclul publicistic se încheie cu articolul d-rei Daria Tanasuca, "Evenimente de anvergură în comunitatea armeană", articol ce evidenţiază cele mai importante evenimente din rubrica de activităţi a Uniunii Armenilor din România- filiala Iaşi.

               În continuare, îmi face o deosebită plăcere să prezint colectivul de redacţie al revistei, fără de care "Siamanto" nu ar fi fost posibilă:

Colectivul de redacţie:

 

Redactor şef: Ştefana Agop

Redactori: Patricia Bandalau, Magda-Florentina Petre

Fotoreporteri: Georgiana Calancea, Gabriela Butuc, Loredana Andreea Panduru

Colaboratori: prof. dr. Doina Calistru, prof. Aurel Rusu, Daria Tanasuca, Magda-Florentina Petre, Loredana-Andreea Panduru

Coordonator ştiinţific: dr. inf. ec. Alexandru-Mihnea Spiridonica

Corectori: Ştefana Agop, Magda-Florentina Petre, Patricia Bandalau

Tehnoredactare şi machetare: Ştefana Agop, Magda-Florentina Petre, Patricia Bandalau

Copertă: D’sign4all

 

          Mulţumesc totodată editorului Ars Longa, d-nului preşedinte al Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi, prof. univ. dr. Maricel Agop, d-nului dr. Zareh Nazaryan, d-nei vicepreşedinte a Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi, d-na prof. dr. Aida Dragomirescu şi membrilor comitetului director al Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi pentru sprijinul acordat în apariţia celui de al treilea număr al revistei Siamanto.

            În numerele viitoare ne dorim colaborări cu parteneri din ţară şi străinătate pentru a largi sfera de cunoaştere şi receptare a subiectelor privind viaţă armenilor. Aşteptăm sugestiile dumneavoastră, dar şi colaborarea şi sprijinul în vederea realizării viitoarelor ediţii, pentru a da continuitate efortului prezent. Obiectivul acestor colaborări este reprezentat de stimularea interesului din societatea actuală pentru problemele minorităţilor.

Galerie poze