• acasa
  • articole
  • articol - Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, fizicianul Agop Maricel, a devenit membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiință din România

Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, fizicianul Agop Maricel, a devenit membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiință din România

10 aprilie 2019

 

Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, fizicianul Agop Maricel, a devenit membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiință din România

 

                    Prof. univ. dr. Maricel Agop, Preşedintele Uniunii Armenilor din România –Sucursala Iaşi, este un cunoscut cadru didactic de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, care a reușit printr-un model pedagogic jovial să atragă simpatia studenților, ajutându-i  să devină fizicieni celebri. A predat disciplinele: „Fizică generală”, „Reactori nucleari”, „Surse neconvenționale de energie” și „Fizica plasmei”. În prezent la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași predă doar disciplina de „Fizică generală”, în timp ce la Școala Doctorală a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de profesor asociat, predă din anul 2013 și până în prezent, disciplina „Modelare matematică și principii privind simularea numerică”. Sâmbătă, 30 martie 2019, a avut loc la Iaşi o şedinţă extraordinară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, la care a fost primit membru corespondent.Discursul festiv a avut ca temă centrală “Multifractalitatea în natură, artă şi ştiinţă“, un subiect de actualitate, ce oferă fizicienilor din întreaga lume noi plaje de cercetare în privinţa caracteristicilor părţilor componente ce formează un întreg.“Multifractalitatea în artă”  este o temă importantă pentru desluşirea misterelor ce ţin de identitatea culturală a unei naţiuni şi a fost intens studiată de către fizicianul Maricel Agop, care a reușit în vasta sa cercetare să îmbine elemente ce par antagonice, dar care se completează perfect: arta şi ştiința. Domnul prof. univ. dr.  Maricel Agop, în paralel cu activitatea didactică, a desfășurat așadar și o intensă activitate de cercetare științifică. În perioada studenției a publicat în colaborare două lucrări științifice una în Acta Physica Ungaricae și alta în Revue Roumanie de Physique. Prima materializare consistentă a cercetărilor sale o reprezintă teza de doctorat „Utilizarea funcțiilor eliptice în studiul unor interacțiuni în special electrice și gravitaționale” susținută în anul 1983, la vârsta de 27 de ani sub îndrumarea profesorului Ioan Gottlieb, din Comisia de Analiză a tezei făcând parte personalități marcante ale științei românești precum academicianul Octav Onicescu, academicianul Caius Iacob etc. Această poate fi considerată prima lucrare din domeniul Fizicii Teoretice în care se găsesc semnificații fizice directe perioadelor imaginare ale funcțiilor eliptice, pe lângă semnificațiile fizice directe date perioadelor reale.


În decursul anilor prof. Maricel Agop se remarcă printr-o bogată activitate didactică și științifică pentru care a primit diverse premii și titluri, după cum urmează: „Honorable Mention” acordat de Societatea Americană Gravity Research Foundation, Massachusetts, pentru Awards for Essays on Gravitation în 1986; două medalii de aur la Salonul de Inventică, Brussels, Eureka 94; premiul de Excelență acordat de Uniunea Armenilor din România pentru întreaga activitate în 1995 și Doctor „Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în 2013.


În ceea ce priveşte o nouă temă de cercetare care i-a starnit interesul domnului prof. univ. dr. Maricel Agop şi anume „Multifractalitatea în cultură şi în formarea identităţii naţionale a popoarelor”, dumnealui a declarat următoarele: „Fiecare individ poate fi asemănat cu un fractal, iar datorită valorilor comune ale indivizilor (care matematic se traduc prin existenţa aceluiaşi generator şi a aceleiaşi operaţii de multiplicare) se formează un tot, numit fractal cultural, comunitatea. Din cadrul unei comunităţi, prin apariţia unor constrângeri externe, din aceşti multifractali se cristalizează un grup, ce îşi manifestă dominanţa culturală, atât de importantă în perpetuarea identităţii unei naţiuni. Din perspectivă matematică, afirmaţia anterioară, implică selecţia din spectrul de singularitate a dimensiunii fractale dominante (impusă prin coerenţa dintre restricţia externă şi structura internă a fractalului). Așadar, fractalitatea trebuie să fie atât structurală, dar şi funcțională, ceea ce ar asigura perpetuarea culturală a unei comunităţi etnice.”


            Putem concluziona faptul că domnul prof. univ. dr. Maricel Agop, prin întreaga sa activitate didactică şi de cercetare, a devenit un important ambasador cultural al comunităţii armene din România. În viitor, cercetarea se va axa pe tema „Multifractalităţii în cultură şi în formarea identităţii naţionale a popoarelor”, subiect de mare impact în promovarea şi păstrarea culturii şi tradiţiilor milenare ale minorităţilor etnice.